Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Tlačidlom „Súhlasím“ v platforme  ChatBot umiestnenej na webovej stránke   https://www.afinesgroup.com/ vyjadrujem a udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov pre spoločnosť

 

AFINES GROUP j.s.a.,

Kvetná 1506/C, 900 41 Rovinka

IČO: 51 675 315, DIČ: 2120745759, IČ DPH: SK2120745759

Spoločnosť je zapísaná v OR Okr. Súdu Bratislava I, Oddiel Sja, vložka č. 45/B

 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujem pre účely poskytnutia informácií

 

Týmto udeľujete súhlas spoločnosti AFINES GROUP j.s.a., so sídlom Kvetná 1506/C, 900 41 Rovinka, IČO 51 675 315, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I , oddiel Sja, vložka 45/B (ďalej len "Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:

- meno

- priezvisko

- e-mailovú adresu  

- telefónne číslo

 

Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:     Poskytnutia informácií

 

Súhlas na spracovanie udeľujete do odvolania a to za účelom: Poskytnutia informácií

 

 

 

 

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

a.)   Contabo GmbH, Aschauer Straße 32a, 81549 München

b.)   Hugo B.V, Keienbergweg 97, 1101 GG, Amsterdam

Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ. Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním listu na adresu správcu, alebo emailu so žiadosťou o odstránenie na emailovú adresu gdpr@afinesgroup.com.

 

Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

- vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späť vzatie bude mať za následok odstránenie užívateľskej registrácie z databázy vrátane s tým spojených osobných údajov a požadovať od Správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva

- vyžiadať si u Správcu prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o ich kópiu

- u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť

- nechať Vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich spracovania

- požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov

- na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením

- v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov