AFINES Group j.s.a. Odoo verzia 14.0

Informácia o AFINES Group j.s.a. inštancie Odoo, Open Source ERP.

Nainštalované aplikácie

Odoo 14 Accounting
Accounting Reports, Asset Management and Account Budget For Odoo14 Community Edition
Predaj
Od cenových ponúk po fakturáciu
Fakturácia
Faktúry & platby
CRM
Sledovať iniciatívy a uzatvárať príležitosti
Webstránka
Tvorca podnikových webových stránok
Sklad
Spravujte svoje skladové a logistické činnosti
Nákup
Nákupné objednávky, tendre a zmluvné dohody
Projekt
Usporiadajte a naplánujte svoje projekty
Elektronický obchod
Predávajte svoje výrobky online
Výroba
Výrobné objednávky a kusovníky
Emailový marketing
Navrhuj, posielaj a sleduj emaily
Výdavky
Predložiť, potvrdiť a preplatiť výdavky zamestnancov
Voľné dni
Alokujte si voľné dni a sledujte žiadosti o voľné dni
Nábor
Sledovať náborovú linku
Zamestnanci
Centralizujte informácie o zamestnancoch
Bureaucrat Helpdesk Lite
Help desk
Bureaucrat Helpdesk Plus
Help desk plus
Universal Appointments and Time Reservations
The tool for time-based service management from booking appointment to sale and reviews
Universal Appointments: Custom Fields
The extension to the Universal Appointments app to add custom details for appointments, resources, and services
Universal Appointments: Custom Fields for Website and Portal
The extension to the Universal Appointments app to show custom fields on website
Universal Appointments: HR Bridge
The extension to the Universal Appointments app to apply employees as appointment resources
Universal Appointments: Sales
The extension to the Universal Appointments app to link appointments and sale orders
Universal Appointments: Time Tracking
The extension to the Universal Appointments app to track spent time on service provision
Universal Appointments: Portal and Website
The extension to the Universal Appointments app to schedule appointments on website and in portal
Universal Appointments: Website Sales
The extension to the Universal Appointments app to show service prices on website
Service Desk
Process addon for the Website Service Desk application.
Custom Fields: Core
The technical core to add new fields for Odoo documents without any special knowledge
Generic Request
Incident management and helpdesk system - logging, recording, tracking, addressing, handling and archiving issues that occur in daily routine.
Generic Tag
Generic tag management.
Údržba
Sledovanie zariadení a správa požiadaviek na údržbu.
Password Manager
The tool to safely keep passwords in Odoo for shared use
CRM Custom Fields
CRM Custom Fields Odoo, CRM Dynamic Field, CRM New Field Module, Create Lead Dynamic Field, Opportunity Custom Field App, Assign Custom Fields Odoo
Udalosti
Publikujte udalosti, predávajte lístky
Diskusie
Chat, poštová brána a súkromné kanály
Kontakty
Centralizujte váš adresár
Kalendár
Plán stretnutí zamestnancov
Vozidlá
Spravujte svoj vozový park a sledujte náklady na autá
Dochádzky
Sledovať prítomnosť zamestnancov
SMS marketing
Navrhujte, odosielajte a sledujte SMS
Poznámky
Zorganizovať prácu pomocou poznámok
Online pracovné miesta
Spravujte svoj online proces prijímania zamestnancov
Zmluvy zamestnanca

Nainštalované lokalizácie / účtovné schémy

Všeobecné - Účtovníctvo